3870 Rhodes Avenue New Boston, OH 45662 740-456-4646
2007 Chevrolet
Silverado Classic 3500
2007 Chevrolet Silverado Classic 3500
$21,995
2000 Ford
F-350 SD
2000 Ford F-350 SD
$35,995
2006 HUMMER
H3
2006 HUMMER H3
$15,995
2011 Chevrolet
Tahoe
2011 Chevrolet Tahoe
$28,995
2011 Jeep
Wrangler
2011 Jeep Wrangler
$24,995
1984 Chevrolet
C/K 20
1984 Chevrolet C/K 20
$5,900